Aktivizam i učešće u demokratskim procesima u radu s mladima

Online kurs za osnaživanje omladinskih radnika da pristupe temama aktivizma u demokratskim procesima i aktivnom političkom angažovanju u radu s mladima na lokalnom i višem nivou

Last Updated : 23/03/2024
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Šta obuhvata ovaj kurs?

Online kurs „Aktivizam i učešće u demokratskim procesima u radu s mladima” nastao je kako bi unaprijedio pristup omladinskih radnika kada je u pitanju aktivizam u demokratskim procesima i aktivnom političkom angažovanju u radu s mladima na lokalnom i višem nivou.

Ciljna grupa ovog online kursa su omladinski radnici, nastavnici i edukatori koji žele da koriste materijale i rezultate projekta prilikom rada s mladima.

Kurs obuhvata 10 modula. Moduli 1-5 pokrivaju oblasti demokratije i učešća, uključujući sljedeće teme: demokratija, politička socijalizacija, politička kultura, političko obrazovanje, glasanje i politički aktivizam. U okviru modula 6-8 obrađene su teme medijske pismenosti, uloge medija kao društvene institucije i izvora informacija, medija i politike, kao i mjesta medija u politici. Posljednja 2 modula online kursa sadrže praktične savete za omladinske radnike o realizovanju radionica na temu političke i medijske pismenosti, kao i ideje i savjete o sprovođenju online kampanja za uključivanje mladih u teme političke i medijske pismenosti.

Kurs je osmišljen kao dio projekta „Kritičko razmišljanje i učešće kao osnova demokratije u Evropi”.

Potrebni su:

Ciljana publika

Kako se uči

Kurs je dostupan registrovanim korisnicima. Kurs je besplatan. Nakon registracije, molimo vas da kliknete na „Započni kurs”. Trajanje kursa je 3-4 sata, a sadržaj će biti dostupan 14 dana od trenutka upisa. Za više informacija, pogledajte često postavljena pitanja (FAQ).
 

Važno

NE ZABORAVITE KLIKNUTI NA „OZNAČI KAO ZAVRŠENO“ NAKON ZAVRŠAVANJA SVAKE LEKCIJE UNUTAR KURSA

 

Ukoliko imate problema sa prijavom na svoj profil nakon uspješne registracije, molimo vas da koristite opciju Prijava u gornjem desnom uglu veb sajta.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.