Aktivizam i učešće u demokratskim procesima, kroz omladinski rad

Online kurs učenja: Kako pristupiti temama aktivizma u učešću u demokratskim procesima i aktivnom političkom učešću, kroz rad mladih na lokalnom i višem nivou

Last Updated : 23/03/2024
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

O čemu je ovaj kurs?

Online kurs „Aktivizam i učešće u demokratskim procesima, kroz omladinski rad“ je razvijen za osnaživanje pristupa mladih radnika temama aktivizma u učešću u demokratskim procesima i aktivnom političkom učešću, kroz rad mladih na lokalnom i višem nivou.
Ciljna grupa ovog online kursa su omladinski radnici, nastavnici i edukatori koji žele da koriste materijale i rezultate projekta u radu sa mladima.

Kurs sadrži 10 modula. Moduli 1-5 pokrivaju oblasti demokratije i učešća; uključujući sljedeće teme: demokratija, politička socijalizacija, politička kultura, političko obrazovanje, glasanje i politički aktivizam. Moduli 6-8 pokrivaju teme medijske pismenosti, uloge medija kao društvene institucije i izvora informacija, medija i politike te mjesta medija u politici. Posljednja 2 modula online kursa sadrže praktične savjete za omladinske radnike o realizaciji radionica o temama političke i medijske pismenosti, te ideje i savjete o izradi online kampanja za uključivanje mladih u teme političke i medijske pismenosti.

Kurs je razvijen u okviru projekta „Kritičko mišljenje i participacija kao temelj demokratije u Evropi“.

Zahtjevi

Ciljana publika

Kako učiti

Kurs je dostupan registrovanim korisnicima. Ovaj kurs je besplatan. Kada se registrujete, kliknite na “Započni kurs”. Kurs traje 3-4 sata, a sadržaj će biti dostupan 14 dana nakon upisa. Za više informacija pogledajte FAQ.
 

Važno

NE ZABORAVITE KLIKNUTI NA „OZNAČI KAO ZAVRŠENO“ NAKON ZAVRŠAVANJA SVAKE LEKCIJE UNUTAR TEČAJA

Ako imate problema s prijavom na svoj profil nakon uspješne registracije, koristite opciju Login u gornjem desnom uglu web stranice.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.